Carum carvi L.

Sinonim/Synonym: 
Apium carvi Crantz
Family/Familija: 
Apiaceae
Narodno ime: 
Kim
Common name: 
Caraway
Volkname: 
Wirsen - Kummel
Normalan/Normal: 
Nenormalan/Abnormal: 
Koren je zakržljao. / The root is stunted.