Phaseolus vulgaris L.

Sinonim/Synonym: 
/
Family/Familija: 
Fabaceae
Narodno ime: 
Pasulj
Common name: 
Kidney bean
Volkname: 
Bohnen
Normalan/Normal: 
Primarni listovi su dobro razvijeni. / The primary leaf is intact.
Dobro razvijen koren. / Root system is intact.
Nenormalan/Abnormal: 
Koren je nerazvijen. / The root is stunted.
Klica je deformisana. / The seedling is deformed.
Deformisan koren. / The root is deformed.
Deformisan koren. / The root is deformed.