Hordeum vulgare L.

Sinonim/Synonym: 
Hordeum polystichum Haller
Family/Familija: 
Poaceae
Narodno ime: 
Ječam
Common name: 
Barley
Volkname: 
Gerste
Normalan/Normal: 
Nenormalan/Abnormal: 
Primarni koren je nerazvijen. / The primary root is stunted.