Brassica oleracea v. capitata L.

Sinonim/Synonym: 
/
Family/Familija: 
Brassicaceae
Narodno ime: 
Kupus
Common name: 
Cabbage
Volkname: 
Kraut
Normalan/Normal: 
Nenormalan/Abnormal: 
Deformisana klica / The seedling is deformed
Klica je deformisana usled primane zaraze. / The seedling is deformed as a result of primary infection.
Koren je nerazvijen kap posledica primarne zaraze. / The root is stunted as a result of primary infection.
Klijanac je bez razvijenog korena. / The root is stunted.