Pisum sativum L.

Sinonim/Synonym: 
Pisum album Gars.
Family/Familija: 
Fabaceae
Narodno ime: 
Grašak
Common name: 
Garden oea
Volkname: 
Erbse
Normalan/Normal: 
Nenormalan/Abnormal: 
Sl.2 Nerazvijen epikotil sa završnim pupoljkom. / Fig.2 The epicotyl and the terminal bud are missing.
Sl.1 Primarni koren je nerazvijen. / Fig.1 The primary root is retarded.