Dactylis glomerata L.

Sinonim/Synonym: 
/
Family/Familija: 
Poaceae
Narodno ime: 
Ježevica
Common name: 
Cockfoot
Volkname: 
Gemeines knaulgras
Normalan/Normal: 
Nenormalan/Abnormal: 
Nerazvijena koleptila. / The coleoptile is missing.
Koleoptila je pukla. / The coleoptile is broken.
Koleotila je bez primarnog lista. / The coleoptile is empty, the primary leaf is missing.
Koleoptila je pukla. / The coleoptile is broken.