Glycine max Merr.

Sinonim/Synonym: 
Soja hispida Moench
Family/Familija: 
Fabaceae
Narodno ime: 
Soja
Common name: 
Soybean
Volkname: 
Sojabohne
Normalan/Normal: 
Nenormalan/Abnormal: 
Slabo razvije koren
Nerazvijen koren
Bolestan koren
Nerazvijen koren