Beta vulgaris v. saccharifera Langr.

Sinonim/Synonym: 
/
Family/Familija: 
Chenopodiaceae
Narodno ime: 
Šećerna repa
Common name: 
Sugar beet
Volkname: 
Zuckerrobe
Normalan/Normal: 
Nenormalan/Abnormal: 
Klica je deformisana, nedostaje primarni koren / The seedling is deformed, the primary root is missing.